Ratkaisukeskeiset valmennukset

Psykoterapian ohella tarjoan asiakkailleni yksilöllisiä valmennuspalveluita Kouvolan ja Kymenlaakson alueella. Valmennuspalveluni käsittävät

Valmennukset auttavat erilaisissa elämän haasteissa ja ohjaavat eteenpäin. Valmennukset toteutetaan rohkaisevalla, kannustavalla ja kuuntelevalla lähestymistavalla; vastauksia ei aina anneta valmiina, vaan ohjaan asiakkaitani myös itse oivaltamaan juuri hänelle sopivia askeleita omalla polullaan. Tutustu valmennuksiin ja ota yhteyttä, niin jutellaan lisää juuri sinulle tai läheisellesi sopivimmasta ratkaisusta.

Soita nyt 050 351 2332 tai jätä yhteystietosi lomakkeen kautta. Palaan pian asiaan.


NEUROPSYKIATRINEN-valmennus, Nepsy

Nepsy-valmennuksessa toimin valmennettavan henkilökohtaisena valmentajana tapaamalla asiakasta ja tarvittaessa hänen kanssaan työskenteleviä muita ammattilaisia asiakkaan omassa arkiympäristössä. Pidän yhteyttä valmennettavaan myös tapaamisten välissä.

Valmennuksen avulla valmennettava

  • tutustutetaan olemassa oleviin vahvuuksiinsa ja taitoihinsa
  • innostetaan / kannustetaan / rohkaistaan suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
  • pystyy ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja/tai työelämää. Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Valmennettava voi olla kuka tahansa 16 vuotta täyttänyt henkilö, jolla

  • on piirteitä (ei edellytä diagnoosia) ADHD, ADD, Asperger tai johonkin muuhun neuropsykiatriseen oirekuvaan liittyen
  • on pulmia arjen ja elämänhallinnan ja/tai sosiaalisissa taidoissa
  • ei ole opiskelu- tai työpaikkaa eikä suunnitelmaa niihin liittyen
  • tai henkilö, joka kaipaa tukea ja motivointia tulevaisuuden suunnitteluun

Neuropsykiatrisen valmennuksen (NEPSY) perustana käytän yksilöllisesti suunniteltuja tavoitteita, joiden avulla edistetään paremman arjen sujumista ja suunnitelmallisuutta. Valmennettavat/tuettavat voivat olla itsenäistymässä olevia nuoria tai muutoksen edessä olevia aikuisia. Toimin sekä ryhmien valmentajana että henkilökohtaisena coachina tilanteissa, joissa tavoitteena on lisätä elämänhallinnan ja arjen taitoja. Nepsy-valmennukseen voi tulla joko itse maksaen tai maksusitoumuksella. 


Autan valmennettavaa löytämään uusia polkuja elämäntilanteeseen: arjen sujumiseen, opiskeluun, terveydentilaan tai työelämään liittyen sekä valmennan kohtaamaan tulevan muutoksen. Tavoitteeni on auttaa valmennettavaa itseään löytämään vaihtoehtoja tulevaisuuden suhteen, kulkea mukana muutosvaiheessa ja saatella asiakas turvallisesti uuden alkuun.


Nepsy-valmennus ei edellytä lääkärinlausuntoa.

Ratkaisukeskeinen työyhteisövalmennus

Ratkaisukeskeisessä työyhteisövalmennuksessa löydetään yhdessä työntekijän sekä työyhteisön kehittämistarpeet, vahvuudet ja voimavarat jaksamisen sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Työyhteisövalmennus on organisaation tilaamaa palvelua työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Työyhteisövalmennuksen keinoin työntekijän on mahdollista kehittää omaa osaamistaan ja henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, edistää omia vaikuttamismahdollisuuksiaan, vahvistaa osallisuuden tunnettaan sekä kokea työntekeminen mielekkäänä vuorovaikutuksen ja tiimihengen edistymisen kautta. Tavoitteet määräytyvät aina yksilöllisesti kunkin prosessin alussa.