Yksilöllistä psykoterapiaa Kouvolassa ja Kymenlaaksossa

Joskus tulevaisuuden näköalojen löytäminen elämän erilaisten kriisien ja muutosten tullen voi olla vaikeaa yksin. Uskon luominen, toiveikkuus, myönteisyys, edistyksen huomaaminen, kuntoutuminen ja kannustaminen ovat avainsanoja onnistumiselle; näiden asioiden löytämisessä sinua voi auttaa psykoterapeutti. Psykoterapia keskittyy mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamiseen keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Lisäksi tarjoan neuropsykiatrista valmennusta sekä työnohjausta. Palvelen asiakkaitani yksilöllisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti Kouvolan ja Kymenlaakson alueella. 


Kenelle palveluni ovat tarkoitettu?

Tuotan palvelujani lapsille, nuorille ja aikuisille, perheille ja pariskunnille. Lähellä sydäntäni ovat perheiden hyvinvointi ja vanhemmuuden kehittäminen. Palveluni sopivat erilaisiin elämän kriisitilanteisiin, joita ovat esimerkiksi parisuhteen muutokset, riippuvuudet ja niistä toipuminen. Myös psyykkinen oireilu, kuten esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus, depressio, ahdistuneisuushäiriöt ja pelot sekä identiteettiin tai psyykkisiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät pulmat voivat vaikuttaa elämänlaatuun heikentävästi. Psykoterapialla voit saada näihin apua ja edetä elämässä kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Mikäli sinulla herää huoli oman, nuoren, puolisosi tai jonkun muun läheisesi voinnin suhteen, niin ota yhteyttä!

Psykoterapiapalvelut:

Kuntoutuspsykoterapian (www.kela.fi) tavoitteena on edistää asiakkaan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista erilaisin menetelmin. Kuntoutuspsykoterapiaan on mahdollista saada lääkärin B-lausunnolla Kelan korvaus. 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuspsykoterapian (www.kela.fi) tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. 

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos olet

  • alle 65-vuotias 
  • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista 

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset lääkärinlausunnon ja kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri. Kuntoutuspsykoterapia on Kelan korvaamaa kuntoutusta. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaasi.

Tutustu myös valmennuspalveluihini

Kuka minä olen? Koulutus ja kokemus

Kolmen tyttären äitinä tärkeitä arvoja minulle ovat perhe ja terveys. Liikun mielelläni luonnossa, josta perheen ja musiikin lisäksi ammennan omia voimavarojani. Minulla on kuntoutuksen ylempi amk-tutkinto, olen erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja reteaming coach eli työnohjaaja. Minulla on Valvira- ja Kela-pätevyys, joten terapia -asiakkaakseni voi tulla joko itse maksavana tai Kelan tukemana. Yhdessä voimme etsiä ratkaisuja elämän käännekohtiin ja pulmiin, jotta arjesta olisi taas helpompi saada kiinni.


Työkokemukseni olen saanut lasten, nuorten ja aikuisten parista psykiatrisesta ja neuropsykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Lisäksi minulla on kokemusta vaikeavammaisten kuntoutuksesta, perheiden kuntoutuksesta ja päihdetyöstä. Olen myös kartuttanut kokemusta hoidosta ja ammatillisesta kuntoutuksesta kunnalta ja kolmannelta sektorilta. Vuodet yksityisenä ammatinharjoittajana ovat opettaneet minulle paljon terapiatyöstä ja valmennuksesta. Lisäksi minulla on kokemusta sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja esimiestyöstä palvelujen tuottamisen ja kehittämisen näkökulmasta.