Psykoterapeuttipalvelut

Joskus tulevaisuuden näköalojen löytäminen elämän erilaisten kriisien ja muutosten tullen voi olla vaikeaa yksin. Uskon luominen, toiveikkuus, myönteisyys, edistyksen huomaaminen, kuntoutuminen ja kannustaminen ovat avainsanoja onnistumiselle. Terapia auttaa näiden löytämisessä.

Psykoterapia keskittyy mielenterveysongelmien ja elämän kriisien hoitamiseen keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa.

Palvelujani ovat:

Psykoterapia, työyhteisövalmennus-, ammatilliset tukihenkilö- ja valmennuspalvelut. Psykoterapeutti Helkala Minna Tmi tekee myös konsultaatioita, arviointeja ja ohjauskäyntejä. Vastaanottoni sijaitsee Kouvolassa, mutta toiminta-aluettani on koko Etelä-Suomi. Mikäli sinulla herää huoli oman, nuoren, puolisosi tai jonkun muun läheisesi voinnin suhteen, niin ota yhteyttä!

Kenelle psykoterapia ja muut palveluni on tarkoitettu?

Psykoterapeutti Helkala Minna Tmi tarjoaa psykoterapiaa lapsille, nuorille ja aikuisille, perheille, pariskunnille ja työyhteisöille. Lähellä sydäntäni ovat perheiden hyvinvointi ja vanhemmuuden kehittäminen. Palveluni sopivat erilaisiin elämän kriisitilanteisiin, joita ovat parisuhteen muutokset, riippuvuudet ja niistä toipuminen, psyykkinen oireilu esim. synnytyksen jälkeinen masennus, depressio, ahdistuneisuushäiriöt ja pelot, jotka vaikuttavat elämänlaatuun heikentävästi ja joihin toivotaan positiivista muutosta.

Kuka minä olen?

Kolmen tyttären äitinä tärkeitä arvoja minulle ovat perhe ja terveys. Liikun mielelläni luonnossa, josta perheen ja musiikin lisäksi ammennan omia voimavarojani. Minulla on kuntoutuksen ylempi amk-tutkinto, olen erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, kouluttaja ja reteaming coach/työnohjaaja. Minulla on Valvira- ja Kela-pätevyydet.

Työskentelyni lähtökohtana pidän yksilön omiin voimavaroihin perustuvaa ratkaisukeskeistä ja voimavarasuuntautunutta lähestymistapaa, työskentelyssäni näkyy kognitiivinen työote. Myös luovat menetelmät: musiikki ja kuvataiteet näkyvät kuntouttavassa työskentelyssäni.

Työkokemukseni olen saanut lasten, nuorten ja aikuisten parista neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta, vaikeavammaisten kuntoutuksesta, perhekuntoutuksesta, päihdetyöstä, nuoriso- ja aikuispsykiatriasta, hoidosta ja ammatillisesta kuntoutuksesta kunnalta ja kolmannelta sektorilta sekä terapiatyöstä ja työnohjaajana toimimisesta yksityisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi minulla on kokemusta sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja esimiestyöstä palvelujen tuottamisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Suosittele meitä